RETOURNEREN

Kan ik mijn bestelde artikelen retourneren?

Ja, u kunt (on)beschadigde artikelen tegen bepaalde voorwaarden kosteloos retourneren. Retourzendingen dienen vergezeld te gaan met een heldere omschrijving van de reden, contactgegevens, (kopie van) een ingevuld retourformulier en in de originele c.q. in deugdelijke verpakking. Eventuele breuk of schade van het artikel als gevolg van het retour zenden komt ter verantwoording van de koper.  Daarom adviseren wij u op het postagentschap altijd om een traceercode en een verzendbewijs te vragen en deze goed te bewaren.

Wat zijn de voorwaarden om mijn artikel te retourneren?

Bij de aankoop van artikelen heeft de koper wettelijkerwijs de mogelijkheid gedurende 14 dagen de bestelling te retourneren. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door de koper. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de bovengenoemde instructies (omschrijving, contactgegevens, retourformulier).

Wat is het retouradres?

Artikelen kunnen kosteloos worden geretourneerd naar:

Vipmedia
Antwoordnummer 10038
4870 VB Etten-Leur